Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Dla każdego właściciela mieszkania lub domu na wynajem istotne są dwie kwestie: maksymalna stopa zwrotu z wynajmu, jak i możliwie minimalne zaangażowanie w obsługę. Te dwie sprawy rozwiązuje zarządzanie nieruchomościami – jeszcze stosunkowo mało popularna w Polsce usługa skierowana do właścicieli. Na Zachodzie obecnie to najczęściej występujący model wynajmu mieszkań zarówno długo, jak i krótkoterminowego.

Co znajdziesz w artykule?

  • Jak w praktyce działa zarządzanie nieruchomościami?
  • Czy oddanie mieszkania w zarządzanie się opłaca?

Jak w praktyce działa zarządzanie nieruchomościami?

Firma zajmująca się nieruchomością bierze na siebie z reguły całość obowiązków, zaczynając od znalezienia najemców, weryfikację, przez podpisanie z nimi odpowiedniej umowy, w niektórych przypadkach również odpowiednie dostrojenie mieszkania. Umożliwia to czerpanie zysków z wynajmu przy właściwie zerowym zaangażowaniu czasowym. Z tego modelu współpracy coraz częściej korzystają Polacy, dostrzegając w nim możliwość skalowania (kupowania kolejnych mieszkań).

Czy oddanie mieszkania w zarządzanie się opłaca?

Okazuje się, że agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami są często w stanie wycisnąć z mieszkania znacznie więcej niż właściciel, ze względu na swoją bazę klientów, potencjał marketingowy i doświadczenie agentów. Szczególnie korzystnym modelem jest najem krótkoterminowy, który z jednej strony wymaga bardzo dużego zaangażowania (rezerwacje, sprzątanie, kaucja), a drugiej oferuje znacznie wyższe (często kilkukrotnie) stopy zwroty. Oddając mieszkanie pod zarządzanie w efekcie można zarobić więcej niż samemu wynajmując je na długi termin. Właściciele mogą w ten sposób skupić się na cieszeniu się życiem, bez rezygnacji z części dochodów.

mieszkania

Jaki jest zakres obowiązków zarządcy nieruchomości?

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości jest szeroki i obejmuje wiele różnych czynności. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych obowiązków zarządcy nieruchomości:

Administracja i dokumentacja

Zarządca nieruchomości ma obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz innej dokumentacji technicznej. Dzięki temu jest w stanie śledzić wszelkie zmiany i naprawy, jakie są przeprowadzane w budynku.

Prace remontowe i konserwacyjne

Zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za zlecanie prac remontowych i konserwacyjnych, które są konieczne do utrzymania budynku w odpowiednim stanie. Dba o to, aby wszelkie naprawy były przeprowadzane terminowo i profesjonalnie.

Przeglądy instalacji

Jednym z zadań zarządcy nieruchomości jest zlecanie okresowych przeglądów wszystkich instalacji znajdujących się w budynku. Dzięki temu można wykryć ewentualne usterki i zapobiec większym problemom w przyszłości.

Obsługa techniczna budynku

Zarządca nieruchomości ma również obowiązek zapewnienia bieżącej obsługi technicznej budynku. Obejmuje to monitorowanie wszelkich systemów, takich jak ogrzewanie, klimatyzacja czy systemy alarmowe, oraz reagowanie na ewentualne awarie.

Utrzymanie czystości

W zakresie obowiązków zarządcy nieruchomości znajduje się również utrzymanie czystości zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dotyczy to codziennej konserwacji oraz regularnego odśnieżania i utrzymania porządku na terenie nieruchomości.

Negocjacje i umowy

Zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za negocjowanie warunków oraz zawieranie umów z dostawcami mediów, firmami sprzątającymi i innymi podmiotami zewnętrznymi. Dba o to, aby umowy były korzystne dla właścicieli nieruchomości.

Księgowość i finanse

Jednym z istotnych obowiązków zarządcy nieruchomości jest prowadzenie księgowości oraz obsługa należności finansowych. Odpowiada za terminowe opłacanie rachunków i rozliczanie się z dostawcami usług.

Eksmisje

W przypadku konieczności przeprowadzenia eksmisji, zarządca nieruchomości może reprezentować właściciela lub wspólnotę mieszkaniową. Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i dba o przeprowadzenie procesu eksmisji zgodnie z prawem.

Doradztwo i komercjalizacja

Firma zarządzająca nieruchomościami może również oferować doradztwo na etapie zakupu lub sprzedaży obiektu. Dodatkowo, w przypadku budynków komercyjnych, może zajmować się także komercjalizacją nieruchomości.

Rejestracja i budżet

Zarządca nieruchomości może pomóc w rejestracji obiektu w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym, założeniu konta bankowego oraz przygotowaniu budżetu dla nieruchomości. Odpowiada za prawidłowe rozliczenie finansowe i gospodarowanie środkami.

Redakcja eDekoracje